Θέμα: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΥΣ 2016
Ημ/νια: 28/12/2017 11:03:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΞΛΕΩΚ8-ΛΕΕ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση Ισολογισμού - απολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης