Θέμα: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ - ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ημ/νια: 20/02/2020 12:29:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 617ΘΩΚ8-ΒΤΡ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση Ισολογισμού - απολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης