Θέμα: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ.380,437,438,439,440,441/2017 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ,ΑΠΟΦ.Δ.Σ. αρ.9/2017 ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΧΩΡΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ,ΣΥΝ/ΚΗ ΚΑΤ/ΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡ.ΟΙΚ.ΕΤ.2015.
Ημ/νια: 12/05/2017 12:59:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 73Γ0ΩΚ8-Ν9Ν

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση Ισολογισμού - απολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης