Θέμα: Έγκριση της αριθ.03/14 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης Θεάματος & Επικοινωνίας Δήμου Ξάνθης σχετικά με την έγκριση του Ισολογισμού οικ. Έτους 2013
Ημ/νια: 24/06/2014 12:27:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 69ΚΝΩΚ8-4Ξ3

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση Ισολογισμού - απολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης