Θέμα: Έγκριση της αριθμ.27/2019 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΙΔ με την επωνυμία: «Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης Θεάματος Επικοινωνίας» με θέμα Ψήφιση Ισολογισμού 2018
Ημ/νια: 28/11/2019 09:48:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΩΓ1ΩΚ8-ΛΦ8

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση Ισολογισμού - απολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης