Θέμα: Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Ξάνθης οικ. έτους 2016
Ημ/νια: 08/11/2017 08:20:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΞΥ2ΩΚ8-9ΘΝ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση Ισολογισμού - απολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης