Θέμα: Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Ξάνθης οικ. έτους 2015
Ημ/νια: 04/01/2017 10:43:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΗΖ1ΩΚ8-ΟΨΥ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση Ισολογισμού - απολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης