Θέμα: Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού & αποτελεσμάτων χρήσης 2018
Ημ/νια: 24/12/2019 08:23:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΕ86ΩΚ8-ΔΜ0

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση Ισολογισμού - απολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης