Θέμα: Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού & αποτελεσμάτων χρήσης 2017
Ημ/νια: 17/12/2018 12:42:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΘΓΩΩΚ8-5ΜΩ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση Ισολογισμού - απολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης