Θέμα: Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού έτους 2016 του κληροδοτήματος – κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης Π. Κουγιουμτζόγλου
Ημ/νια: 29/06/2017 13:30:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΘΚΡΩΚ8-6Χ0

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση Ισολογισμού - απολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης