Θέμα: Έγκριση έκθεσης και κατάρτισης του απολογισμού, Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2018 του κληροδοτήματος – κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης Π. Κουγιουμτζόγλου
Ημ/νια: 13/11/2019 12:32:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΑΤ7ΩΚ8-ΡΦ3

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση Ισολογισμού - απολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης