Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ξάνθης αποτελεί μία νέα δομή που λειτουργεί ουσιαστικά από τον Αύγουστο του 2017.Εποπτεύεται από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες: Α)Υποδοχή- Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών Β)Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές Γ) Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων. Το Κέντρο μέσω παραπομπών διασυνδέει τα ωφελούμενα άτομα- πολίτες του Δήμου Ξάνθης με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες (υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

Κατεβάστε σε PDF μορφή, περισσότερες πληροφορίες, πατώντας εδώ!