Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΣΗΣ 21/2019 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ΄ΥΨΟΥΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗ
Ημ/νια: 11/11/2019 11:58:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΧΠΟΩΚ8-355

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Έκδοσης Αδειών