Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ 3241/2018 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΩΣ 12-04-2020
Ημ/νια: 22/10/2019 12:55:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 658ΒΩΚ8-3ΕΓ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Έκδοσης Αδειών