Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 20/2019 ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΟΥΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Ημ/νια: 17/10/2019 12:05:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΒ2ΜΩΚ8-ΞΟΧ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Έκδοσης Αδειών