Θέμα: ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 8/2019 ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΟΥΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Ημ/νια: 17/10/2019 12:11:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΗ95ΩΚ8-4Τ1

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Έκδοσης Αδειών