Θέμα: ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 7/2019 ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΜΕΣΩ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ
Ημ/νια: 27/09/2019 09:45:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΠΖΨΩΚ8-ΨΛ3

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Έκδοσης Αδειών