Θέμα: ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 6/2019 ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΤΡΙΩΝ ΙΣΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟ ΗΜΙΥΠΑΟΘΡΙΩΝ
Ημ/νια: 16/09/2019 09:44:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΣΧΝΩΚ8-Φ0Κ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Έκδοσης Αδειών