Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 15/2019 ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣΜ ΜΕ ΣΤΕΓΗ
Ημ/νια: 16/07/2019 11:03:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 64Ρ5ΩΚ8-Τ0Η

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Έκδοσης Αδειών