Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 14/2019 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΔΩΜΑ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗ
Ημ/νια: 08/07/2019 12:13:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ψ6ΥΒΩΚ8-7ΗΟ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Έκδοσης Αδειών