Θέμα: 2Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ 86/2013 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 40/2014 ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
Ημ/νια: 02/07/2019 10:10:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 64Κ8ΩΚ8-812

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Έκδοσης Αδειών