Θέμα: ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 3/2019 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ
Ημ/νια: 06/03/2019 14:49:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΓΠΖΩΚ8-0ΝΓ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Έκδοσης Αδειών