Θέμα: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ 4/2013 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ 5/2013 ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
Ημ/νια: 28/12/2018 12:33:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΔΔΡΩΚ8-ΖΛΡ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Έκδοσης Αδειών