Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 77/2018 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ
Ημ/νια: 04/12/2018 11:59:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΟΔΛΩΚ8-ΤΡΖ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Έκδοσης ΑδειώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη