Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΕΞΩΣΤΗ
Ημ/νια: 30/11/2018 11:39:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΒΧΟΩΚ8-Σ16

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Έκδοσης Αδειών