Θέμα: ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 72/2018 ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ
Ημ/νια: 06/11/2018 13:01:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΝΘ9ΩΚ8-ΠΨΩ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Έκδοσης ΑδειώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη