Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 60/2018 ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Ημ/νια: 14/09/2018 11:20:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 78Ρ4ΩΚ8-ΤΛΘ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Έκδοσης ΑδειώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη