Θέμα: ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 52/2018 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΣΤΕΓΗ
Ημ/νια: 13/09/2018 10:38:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6Δ5ΗΩΚ8-Ο7Π

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Έκδοσης Αδειών 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη