Θέμα: ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 51/2018 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Ημ/νια: 12/09/2018 14:23:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΓΝΖΩΚ8-Σ22

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Έκδοσης Αδειών 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη