Θέμα: ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 50/2018 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ΄ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΣΟΦΙΤΑ
Ημ/νια: 12/09/2018 13:46:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7Μ9ΧΩΚ8-0ΡΚ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Έκδοσης Αδειών 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη