Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΗΣ ΚΑΤΟΥΝΛΟΥ ΣΙΤΚΗ
Ημ/νια: 12/09/2018 09:32:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6Ε4ΗΩΚ8-Ο9Ψ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Έκδοσης ΑδειώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη