Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 59/2018 ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Ημ/νια: 11/09/2018 13:38:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω1Ξ0ΩΚ8-8ΕΙ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Έκδοσης ΑδειώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη