Θέμα: ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 48/201 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΕ ΙΣΟΓΕΙΑ ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
Ημ/νια: 10/09/2018 14:41:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΗΒ9ΩΚ8-ΙΔΨ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Έκδοσης Αδειών 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη