Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νια: 07/09/2018 09:35:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΜΩΕΩΚ8-ΩΗΛ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Έκδοσης ΑδειώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη