Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 37/2018 ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΟΣΜΑΝ ΜΟΥΜΙΝ ΟΓΛΟΥ
Ημ/νια: 13/06/2018 12:48:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω3ΘΥΩΚ8-0ΥΒ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Έκδοσης ΑδειώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη