Θέμα: ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 33/2018 ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Ημ/νια: 13/06/2018 12:56:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΚΣΣΩΚ8-ΣΝΡ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Έκδοσης ΑδειώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη