Θέμα: ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 32/2018 ΑΠΟΘΗΚΗ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ-ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΕΡΣΟΪ ΣΕΡΧΙΝ
Ημ/νια: 13/06/2018 11:13:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΒΥΨΩΚ8-ΠΙΞ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Έκδοσης ΑδειώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη