Θέμα: ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
Ημ/νια: 16/04/2018 12:42:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΙΚΒΩΚ8-ΩΓΙ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Έκδοσης ΑδειώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη