Θέμα: ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Ημ/νια: 16/04/2018 12:51:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ψ6Π7ΩΚ8-ΩΣ3

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Έκδοσης ΑδειώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη