Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ Κ ΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ
Ημ/νια: 09/03/2018 09:42:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 734ΧΩΚ8-ΔΙ6

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Έκδοσης ΑδειώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη