Θέμα: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 199/2009 ΤΩΝ: ΜΠΑΡΕ ΦΙΚΡΕΤ, ΜΠΑΡΕ ΧΑΣΑΝ, ΜΠΑΡΕ ΧΟΥΣΕΪΝ
Ημ/νια: 15/02/2018 08:21:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΨΗ8ΩΚ8-7ΧΝ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Έκδοσης ΑδειώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη