Θέμα: ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 04/2018 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΣΤΕΓΗ ΛΑΖΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΕΚΑΡΧΟ ΞΑΝΘΗΣ
Ημ/νια: 14/02/2018 08:10:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΤΥ6ΩΚ8-8ΨΙ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Έκδοσης ΑδειώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη