Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 12/2018 ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΕΝΙΣΕΑ ΑΒΔΗΡΩΝ ΜΠΕΖΗΜ ΖΙΑ ΡΕΧΑ
Ημ/νια: 14/02/2018 08:20:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΤΔΡΩΚ8-111

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Έκδοσης ΑδειώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη