Θέμα: ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 05/2018 ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΕΝΙΣΕΑ ΑΒΔΗΡΩΝ ΜΠΕΖΗΜ ΖΙΑ ΡΕΧΑ
Ημ/νια: 14/02/2018 08:26:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΤ75ΩΚ8-ΘΛΤ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Έκδοσης ΑδειώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη