Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 10/2018 Μ.ΤΥΜΠΑΝΟ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
Ημ/νια: 14/02/2018 07:53:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΖΕΡΩΚ8-Γ4Π

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Έκδοσης ΑδειώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη