Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 11/2018 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΣΤΕΓΗ ΔΕΚΑΡΧΟ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ημ/νια: 14/02/2018 08:00:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΦΤΗΩΚ8-ΕΦΜ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Έκδοσης ΑδειώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη