Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 9/2018 ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΝΑ 119/79 ΒΑΦΕΙΚΑ ΞΑΝΘΗΣ
Ημ/νια: 13/02/2018 08:10:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΥΓΗΩΚ8-ΩΒ3

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Έκδοσης ΑδειώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη