Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΛΔΙΖ ΡΕΦΗ ΟΓΛΟΥ ΓΕΝΙΣΕΑ ΑΒΔΗΡΩΝ
Ημ/νια: 31/01/2018 12:51:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ψ3ΡΝΩΚ8-Ω5Δ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Έκδοσης ΑδειώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη