Θέμα: Α ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ 1/2017 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΕΖΟΥΛΑ ΑΒΔΗΡΩΝ ΓΛΕΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Ημ/νια: 31/01/2018 09:24:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΗ70ΩΚ8-60Λ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Έκδοσης ΑδειώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη