Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΑΚΗΡ ΤΣΙΜΠΛΑΚ ΙΜΑΜ
Ημ/νια: 08/01/2018 13:41:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΛΚ6ΩΚ8-ΖΟΕ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Έκδοσης ΑδειώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη